.

טופס רישום - מועד אלול-ספטמבר

מטעמי נוחות הטופס מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד.

 

תלמיד יקר!

אנא קרא את כל הפרטים.

מילוי הפרטים בתחתית הטופס ולחיצה על כפתור השליחה - כמוהם כחתימה אנושית על המסמך, והם מהווים אישור על כך שאתה מכיר ויודע את כל הפרטים, והנך מסכים להם.

 

א. מבנה הקורס:

הקורס ייפתח במהלך חודש אייר-יוני, ויכין לבחינה שתתקיים בחודש אלול תשע"ט (ספטמבר 2019).

הקורס בנוי ממפגשים המתקיימים פעמיים בשבוע, על פי לו"ז נפרד שיישלח לתלמיד.

במידה ומשום אילוץ מסוים שאינו ניתן לצפייה מראש, יבוטל מפגש או חלקו – יתקיים מפגש חלופי.

 

ב. חומרי הלימוד:

במהלך הקורס יקבל כל תלמיד ערכת לימוד חדשה ומקיפה הכוללת כ-20 ספרים, ובהם כל נושאי הבחינה. הערכה מיועדת לתרגול אישי, והיא רכושו הבלעדי של התלמיד. בנוסף, ייערכו במהלך הקורס כ-6 סימולציות המדמות את הבחינה האמתית.

אין אפשרות להזדכות על הספרים בכל אופן שהוא.

בנוסף לערכת הספרים, כל תלמיד שנרשם לקורס יקבל גישה אישית לקורס האינטרנטי של "שמשי פסיכומטרי". הגישה לקורס האינטרנטי מיועדת אך ורק לתלמיד שנרשם, ולתועלתו בלבד.

 

ג. תשלום:

עלות הקורס היא כפי שסוכם בין התלמיד ובין "שמשי פסיכומטרי" במעמד החיוב (בטופס התשלום המאובטח, או לחילופין בתשלום במזומן - כפי שסוכם עם נציג החברה בע"פ או בכתב).

העלות כוללת את כל חומרי הלימוד שיינתנו במהלך הקורס.

התשלום לקורס אינו כולל רישום לבחינה עצמה (כ-560 ₪). רישום זה ייעשה באופן עצמאי על ידי כל תלמיד בזמנו הפנוי ועל חשבונו, מול "המרכז הארצי לבחינות והערכה". פרטים בנוגע להליך זה יינתנו בתחילת הקורס.

ניתן לשלם במזומן, בהעברה בנקאית, או בכרטיס אשראי.

רישום לקורס ושריון מקום בכיתת הלימוד מתבצע רק לאחר שליחת טופס זה והסדרת התשלום במלואו.

 

ד. ביטול השתתפות ושינויים ברישום:
(1) תלמיד שנרשם ומבטל השתתפות עד 30 יום לפני פתיחת הקורס - זכאי להחזר כספי מלא. במידה והתלמיד קיבל ספרי מבואות - מההחזר ינוכו 250 שקלים.
(2) תלמיד שנרשם ומבטל השתתפות עד יום לפני פתיחת הקורס - זכאי להחזר כספי בניכוי 440 ש"ח.
במידה והתלמיד קיבל ספרי מבואות - מההחזר ינוכו סה"כ 690 ש"ח. 
(3) תלמיד שנרשם ומבטל השתתפות מיום פתיחת הקורס ועד המפגש השישי בקורס - זכאי להחזר כספי, בניכוי
1600 ש"ח. במקרה זה, הספרים אותם קיבל התלמיד נשארים אצלו, ואין כל אפשרות להזדכות עבורם. מקרה יוצא דופן הוא מקרה שבו סוכם במפורש אחרת מול נציג החברה.
(4) לאחר המפגש השישי בקורס - אין כל אפשרות ביטול.
(5) על אף האמור, במידה ותלמיד מבטל את השתתפותו בשל נסיבות חריגות ובלתי-צפויות שאינן מאפשרות לימודים בקורס (ובכפוף להמצאת האישורים הרלוונטיים שיתבקש) - יידון המקרה לגופו, ויופעל שיקול דעת ספציפי. "נסיבות חריגות" כוללות: אשפוז ממושך של התלמיד, גילוי מחלה קשה או אובדן של בן-משפחה מדרגה ראשונה ח"ו. למען הסר ספק, נסיבות אלה אינן כוללות קבלה ללימודים גבוהים, או קבלת פטור מצורך במבחן פסיכומטרי שנודע לתלמיד לאחר רישומו לקורס או במהלך הקורס.
(6) יום ביטול הרשמה ייחשב היום בו תתקבל הודעה בכתב מהתלמיד על רצונו לבטל השתתפות בקורס. כל פעולה אחרת (לרבות היעדרות משיעורים, הודעה בטלפון, הודעה בעל-פה וכדומה) לא תיחשב כביטול הרשמה. את ההודעה בכתב, עם פירוט הפנייה, על התלמיד לשלוח למייל menachem@shimshi-psy.co.il.
(7) עד שבועיים לפני פתיחת הקורס, התלמיד יכול להודיע בכתב על רצונו לשנות את מועד הקורס אליו הוא נרשם. 
(8) לא ניתן להעביר את ההשתתפות בקורס לאדם אחר.

(9) כל ההחזרים הכספיים המפורטים בסעיף זה (סעיף ד), יבוצעו תוך 30 יום מיום ביטול ההרשמה.
(10) בכל מקרה של ביטול, תיפסק באופן מיידי הגישה של התלמיד לקורס האינטרנטי.

 

ה. ביטול קבוצה:

חברת "שמשי פסיכומטרי" שומרת לעצמה את האפשרות ואת הזכות להחליט על ביטול קורס לפי שיקול דעתה. במקרה זה, תודיע החברה לכל אחד מהנרשמים בקורס זה על ביטול הקורס, ותאפשר לכל תלמיד לקבל החזר כספי מלא או לחילופין להירשם לקורס במיקום אחר, וזאת ללא עלות נוספת. ההודעה לתלמידים תהיה לכל המאוחר עד שבוע לפני המועד המתוכנן של המפגש הראשון בקורס.

 

ו. קורס חוזר:
(1) כל תלמיד רשאי להירשם לקורס חוזר, מכל סיבה שהיא. בקורס חוזר, יכול התלמיד להשתתף בכל השיעורים או בחלקם.
(2) רישום לקורס חוזר אינו כרוך כלל בתשלום, וניתן ללא עלות. אין חלוקת ספרים חדשים במקרה זה.
(3) הזכות לקורס חוזר היא לשנתיים מאז המועד הראשון אליו נרשם התלמיד.
(4) הזכות לקורס חוזר מותנית בנוכחות התלמיד ב-90% מהשיעורים לכל הפחות, וכן במילוי המטלות הניתנות לאורך הקורס.
(5) רישום לקורס חוזר יתבצע לפחות 30 יום קודם פתיחת הקורס.

 

ז. האחריות על השתתפות במפגשים ועל ההשקעה בלימוד היא של התלמיד בלבד.

 

 

בשליחת טופס זה, אני נותן את הסכמתי לקבל מידע, עדכונים וכן חומר פרסומי

מ"שמשי פסיכומטרי"

לכתובת המייל הרשומה בטופס.

שם *
דואר אלקטרוני *
טלפון סלולארי *
מקום הקורס *

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.